top of page

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na University of New York in Prague, sociální práci na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a kulturní antropologii na Ludwig Maximilianově universitě v Mnichově. Mám psychodynamický výcvik. 

Vzdělání
 • Mgr. Klinická psychologie (University of New York in Prague)

 • Bc. Sociální práce a aplikovaná psychoterapie (PVŠPS Praha)

 • M.A. Ethnologie und Interkulturelle Komunikation (LMU Muenchen)

Pravidelná supervize
 • Mgr. Lucie Lucká 

 • Mgr. Martin Galbavý  

Seberozvojová psychoterapie

 • Mgr. Ester Neumanová

CAP_Jana Gál
Jsem řádným členem 
České asociace pro psychoterapii
Certifikáty a kurzy
 • Výcvik v aktivní imaginaci (2024)

 • Výcvik ve vztahové psychoterapii dětí a adolescentů (2021)

 • Krizová intervence (základní kurz - Remedium Praha)

 • Práce s traumatem (NICABM/Peter Levine)

 • Kurz fokusingu 

 • Základní kurz Rorschachova metoda (Hogrefe Institut Praha) 

 • Working with Men in Therapy: kurz párového poradenství, Terrence Real: Relational Life Therapy

 • Základní kurz párového poradenství, Terrence Real: Relational Life Therapy

 • Positive Psychology: Applications and Interventions (University of Pennsylvania)

 • Psychological First Aid (John Hopkins University)

 • Kurz improvizačních technik

 • Výcvik v psychodynamické psychoterapii (PVŠPS)

 • Practitioner Neuro-linguistic programing (Momentum Strategies)

 • Psychosociální poradenství - kurz (PVŠPS)

 • Gestalt v pracovním a osobním kontextu (Gestalt Praha)

 • Transakční analýza  (PVŠPS)

 • Stáž - Krizová linka pomoci (CHS Brussels)

 • Stáž - Terapeutická komunita pro závislé Magdalena

 • Stáž - Terapeutická komunita pro závislé Sejřek 

 • Stáž - Terapeutická komunita pro závislé Mýto

 • Stáž  - Centrum Terapie Autismu - CTA Praha

Certifikáty
Jana%2520Ga%25CC%2581l%2520Psychology%25

Psychologie

New York University of Prague

Jana%2520Ga%25CC%2581l%2520diplom%2520ps

Psychoterapie

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Jana%20Ga%CC%81l%20Master%20Cultural%20A

Kulturní antropologie

Ludwig-Maximiliánova Universita v Mnichově

Jana%20Ga%CC%81l%20diploma%20social%20wo

Sociální práce 

Pražská vysoká škola 

psychosociálních studií

bottom of page