Psychoterapie

Cena za 50 minut je 850, - Kč

Optimální frekvence je 1 x týdně.

 

Méně než 1 za 2 týdny je účinek terapie nejistý.

 

Pokud bude naše práce pokračovat déle než osm týdnů, navrhuji, abychom se dohodli na jejím ukončení alespoň tři týdny předem, abychom měli dostatek času na dokončení.

 

Po dohodě je možné částku uhradit na číslo účtu 1709321113/0800 Česká spořitelna

Zpráva pro příjemce odkazuje na jméno klienta.

Zrušení konzultace

 

Předem sjednané sezení lze zrušit 1 pracovní den (24 hodin) předem

telefonicky nebo SMS +420 774 184 112 nebo e-mailem na jankaxgal@gmail.com.

Přijetí vaší zprávy vám potvrdím.

 

Pokud se klient na konzultaci nedostaví bez oznámení ve lhůtě 24 h předem, záloha na další sezení (850, - Kč) propadá.

Pracovní a kariérní poradenství

Cena za 50 minut je 850, - Kč

V tomto rozsahu se dá zvládnout:

  • základní porozumnění vaší problematice, krátká doporučení a návrh dalších kroků pro vás

  • nebo revize vašeho CV a motivačního dopisu 

  • nebo pohovor na nečisto

Pokud se jedná o konzultaci ohledně konkrétní nabídky práce, pak s sebou na schůzku přineste:

  • inzerát, na který reagujete

  • váš motivační dopis reagující přímo na tuto nabídku

  • váš životopis, také přizpůsoben nabídce na kterou reagujete

Po dohodě preferuji částku uhradit na číslo účtu 1709321113/0800 Česká spořitelna

Do Zpráva pro příjemce odkazuje na jméno klienta.

 

Předem sjednané sezení lze zrušit 1 pracovní den (24 hodin) předem

telefonicky nebo SMS +420 774 184 112 nebo e-mailem na jankaxgal@gmail.com

Přijetí vaší zprávy vám potvrdím.

 

Pokud se na konzultaci nedostavíte bez oznámení ve lhůtě 24 h předem, záloha na další sezení (850, - Kč) propadá.