top of page

Cena za 50 minut je 1200, - Kč

Optimální frekvence je 1 x týdně.

 

Méně než 1 za 2 týdny je účinek terapie nejistý.

 

Po dohodě je možné částku uhradit na číslo účtu 1709321113/0800 Česká spořitelna

Zpráva pro příjemce odkazuje na jméno klienta.

Zrušení konzultace

 

Předem sjednané sezení lze zrušit 1 pracovní den (24 hodin) předem

telefonicky nebo SMS +420 774 184 112 nebo e-mailem na jankaxgal@gmail.com.

Přijetí vaší zprávy vám potvrdím.

 

Pokud se klient na konzultaci nedostaví bez oznámení ve lhůtě 24 h předem, záloha na další sezení (1200, - Kč) propadá.

bottom of page