top of page

Psychoterapie

Psychoterapie pomáhá naít sílu k řešení osobních problémů, nebo problémů v zaměstnání, které se zdají neřešitelné. Posiluje sebevědomí a sebejistotu.

 

Poskytuji psychodynamickou psychoterapii. Je to druh terapie, která vychází z původní psychoanalýzy. Základem je volně plynoucí dialog. Frekvence je běžně jedenkrát nebo dvakrát týdně. Délka psychoterapie záleží na klientovi. Dokud cítí, že mu je terapie užitečná.

S čím vám mohu pomoci

  • problémy ve vztazích v osobní nebo pracovní oblasti

  • pracovní přetížení 

  • deprese

  • problémy s adaptací v novém prostředí nebo situaci

  • úzkosti a nejistoty

Platby a zrušení konzultace

Anchor 1

Cena za 50 minut je 800, - Kč

Optimální frekvence je 1 x týdně.

 

Méně než 1 za 2 týdny je účinek terapie nejistý.

 

Pokud bude naše práce pokračovat déle než osm týdnů, navrhuji, abychom se dohodli na jejím ukončení alespoň tři týdny předem, abychom měli dostatek času na dokončení.

 

Po dohodě je možné částku uhradit na číslo účtu 1709321113/0800 Česká spořitelna

Zpráva pro příjemce odkazuje na jméno klienta.

Zrušení konzultace

 

Předem sjednané sezení lze zrušit 1 pracovní den (24 hodin) předem

telefonicky nebo SMS +420 774 184 112 nebo e-mailem na jankaxgal@gmail.com.

Přijetí vaší zprávy vám potvrdím.

 

Pokud se klient na konzultaci nedostaví bez oznámení ve lhůtě 24 h předem, záloha na další sezení (800, - Kč) propadá.

bottom of page