top of page

Mgr. Jana Gál M.A.

Psychoterapeutické poradenství 

Blue Sofa

Život se musí žít dopředu, ale pochopen může být jedině zpětně.

s.kierkegaard

Stylist Table and Plants

Psychoterapie

Psychoterapii je vhodné využít, když cítíte,

že vás vaše trápení přerůstá.

 

Nebo když si potřebujete ujasnit,

co je ve vašem životě nejdůležitější.

 

Nebo když chcete přijít na to, proč vaše vztahy s blízkými nefungují tak, jak byste si představovali.

 

Když se cítíte úzkostní, bez energie, zaplavují vás výčitky,

že nejste dostateční.

Jak vypadá první setkání?

Domluvíme si den a čas setkání. Přijdete ke mně do poradny a začnete vyprávět

o tom, co vás trápí. 

Budu se ptát, abych lépe porozuměla tomu, co říkáte. Píšu si poznámky,

abych se k nim mohla i mezi jednotlivými návštěvami vrátit a přemýšlet o tom,

jak vám být užitečná.

 

Během první hodiny si ujasníme,

co je pro Vás nejdůležitější řešit.

Toto pak bude v následujících hodinách našim cílem.

Cíl se samozřejmě může během terapie změnit, když přijdeme k něčemu více podstatnému. 

Jana Gál psychotherapy Prague.jpeg
Jana_Gál_Psychoterapie_Psychologie_Pra

Mgr. JanaGál M.A.

Jsem psycholožka a psychoterapeutka.

Při našem setkávání vás nebudu soudit, ani mentorovat.  

Nikomu bez vašeho souhlasu

nesdělím žádné informace,

ať už by to byli rodinní příslušníci, nebo instituce.

Při Vašem sdílení a naší společné interakci, stojím vždy na vaší straně.

Work Environment

A nebo se spojme on-line.  

Když nemůžete cestovat ke mně do poradny, je možné se spojit on-line. Pokud bychom pracovali tímto způsobem, bylo by dobré se během terapie alespoň několikrát vidět i naživo. 

bottom of page